Koncese a pojištění CK

Cestovní agentura Gili-Travel je dceřinou společností CK USA na míru s.r.o., společnosti se sídlem Kafkova 12, Praha 6, IČO: 241 21 398, zapsané v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, spis. zn. C 180470 je zveřejněno na na internetových stránkách www.usanamiru.cz, která je zároveň pořadatelem zájezdů Gili-Travel. Díky této spolupráci jsou samozřejmě naši klienti řádně pojištěni proti úpadku od Evropské pojišťovny.